A Nap kérdése játék megfejtések - felnőtteknek

kerdojel totoVéget ért a nap kérdése játékunk. A helyes megfejtéseket az alábbiakban olvashatjátok. Gratulálunk a nyerteseknek, akik a nyereményüket a könyvtár nyitása után vehetik majd át! A szerencsés megfejtők: Nagy Tamás, Dinya Béláné, Bácsi Andrea, Toldi Bella, Patakiné Sztanyik Rita, Habzda Irma

 

 

 

1. A XIX. században több közegészségügyi törvényt is alkottak. 1898: XXI. törvényben elrendelték az Országos Betegápolási Alap létesítését. Ez annyit jelentett, hogy ezen túl minden szegény beteg ápolási költségét az állam téríti meg. Kinek a nevéhez fűződik ez a törvény? (Endrőd történetéhez kapcsolódó anyagok szakdolgozatok.)
Chyzer Kornél nevéhez fűződik az Országos Betegápolási Alap létesítése.
http://hgyvk.hu/phocadownload/Endrod_tortenetehez_kapcsolodo_anyagok/Az_endrodi_jarvanykorhaz_szakdolgozat.pdf

 

2. 1935 és 1948 között Póhalmon példaértékű társulás jött létre. 1939 tavaszán közös gépvásárlásról döntöttek. Nem nevezhették szövetkezetnek a társulásukat. Mi volt az elnevezés? (Gyoma történetéhez kapcsolódó anyagok szakdolgozatok)
Használati gépcsoportnak hívták.
http://hgyvk.hu/phocadownload/Gyoma_tortenetehez_kapcsolodo_anyagok/szakdolgozatok/Adalekok_pohalom_tortenetehez_szakdolgozat.pdf

 

3. Magyarországon az 1867-es kiegyezés teremtette meg az egyesületi mozgalom társadalmi, politikai feltételeit. A XIX. század második felétől a klubok és egyesületek száma rohamosan növekedett, majd az 1930-40-es években érte el a csúcspontját. Ekkortájt 14 ezer ilyen szervezet működött hazánkban. Gyomán a közösségi élet, közösségi művelődés igazi színterei az olvasókörök voltak. Kik alapították az Egyetértés Olvasókört 1908-ban? (Gyoma történetéhez kapcsolódó anyagok szakdolgozatok)
Garai György és Kölcsei Pál alapította az Egyetértés Olvasókört.
http://hgyvk.hu/phocadownload/Gyoma_tortenetehez_kapcsolodo_anyagok/szakdolgozatok/a_kozossegi_elet_es_muvelodes_szinterei_gyoman_szakdolgozat.pdf

 

4. A mai Magyarország vármegyéinek ismertetője című kiadványban Sok érdekes adatot olvashatunk Endrődről és Gyomáról. Hogy hívták a postamestert Endrődön a kiadvány megjelenésének idejében? (Endrőd története).
A postamester neve Kádár Márton volt.
http://hgyvk.hu/images/stories/digitalizalt_dokumentumok/endrod_tortenetehez_kapcsolodo_anyagok/endrod_tortenete/digdok_endrod_tortenete_mai_magyarorszag_varmegyeinek_ismertetoje.pdf

 

5. A mai Magyarország vármegyéinek ismertetője című kiadványban Sok érdekes adatot olvashatunk Endrődről és Gyomáról. Mi volt a neve a református esperesnek Gyomán ebben az időben?
A református esperest Harsányi Pálnak hívták.
http://hgyvk.hu/images/stories/digitalizalt_dokumentumok/gyoma_tortenetehez_kapcsolodo_anyagok/gyoma_tortenete/didgok_gyoma_tortenete_a_mai_magyarorszag_varmegyeinek_altalanos_ismertetoje.pdf

 

6. Hallották már a gyalogsátán kifejezést? Milyen szerepet töltöttek be ezek a személyek Gyomán? (Gyomai Krónikák).
A gyomai gyalogsátánok nem kezdeményezték a házasságot, csak követi minőségben képviselték a családi tanács óhaját. Amolyan hírvivő szerepet töltöttek be.
http://hgyvk.hu/index.php/adatbazis/digitalizalt-dokumentumok/category/73-gyomai-kronikak

 


7. 1986. jelentős dátum a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola jogelőd intézménye életében. Mi köthető ehhez az évhez?
A zeneiskola önálló intézménnyé vált, önálló épületet kapott.
http://hgyvk.hu/phocadownload/Iskolak-oktatas/digdok_iskolak_a_gyomaendrodi_vami_20_eve.pdf